Titlesort descending Head Address Phone
"Children of Chernobyl" Belarusian Committee, Non-Governmental Organization Nadezhda Meleshkevich 220121, Minsk, office 113 (17) 2521117 (17) 2556817
Public association "Association of employees of law enforcement bodies "Shield of Chernobyl" Aljaksandr Kuzmenka 220036, Minsk, Str. Grushavskaya 7, office 47 (017) 2297618 (017) 2216569 2271893
INTEKO Association of International and Cultural Cooperation, Non-Governmental Organisation Mikhail Charapanski 220086, Minsk, 1-2 Str. Slavinskaga (17) 2635330
Gomel Regional Organisation of the Belarusian Society of Hunters and Fishermen, Public Association Yugen Myakshyla 246000, Gomel, Telmana Str., 24 (0232) 575119 (0232) 573208
Palesse, Gomel City Ecological Non-Governmental Organisation of Youth Svyatlana Zhadzko 246014, Gomel, Pyatrovskaga Str., 9-2 (0232) 543309 564142
Gomel Regional Creative Charitable Non-Governmental Organisation "MEYA" (Art, Ecology and Me) Larysa Zuyeva 246000, Gomel, st. Soviet 119-12a (0232) 721233
Xoo-World, Gomel Regional Non-Governmental Organization for Animals Protection Alena Baiko 246050, Gomel, Pratsovnaya Str., 2 (0232) 531162 (0232) 552987
Gomel Regional Branch of Belarusian Public Association of Melioration Specialists Andrey Gulyuk 246000, Gomel, Sovetskaya street, 16 (0232) 539392
Brest Regional Branch of Public Association "Belarusian Geographic Society" Fyodar Burak 246000, Gomel, Zahodnyaya Str., 35 (0232) 448423
Vitsebsk Regional Organisation of the Belarusian Society of Hunters and Fishermen, Public Association Valery Baravy 210000, Vitebsk, Lenin Str., 26/2 (0212) 373033 (0212) 373694
Vitsebsk Regional Branch the International Academy of Ecology, Public Association Syargei Kauchuk 210000, Vitebsk, Ilinskaga Str., 19-18 (0212) 257374
Zyaliony Krai (Green Region), Brest Regional Environmental Non-Governmental Organisation Mikalai Mikhalchuk 224665, Brest, Boulevard of Cosmonauts, 21-711 / A (029) 252387; 6195815
Brest Regional Organisation of the Belarusian Society of Hunters and Fishermen, Public Association Vasil Samusevich 224018, Brest Fortress, Island Hospital, 26 (01622) 20449 (0162) 204443
"Heritage" Brest City Youth Non-Governmental Organization Oleg Golos Str. Soviet border guards, 52, 224000 Brest (80162) 204877; +37529 7251227
Green Peace, Belarusian Public Social and Ecological Association Aleg Gramyka 246023, Gomel, Brestskaya Str., 6 (0232) 470808
Belarusian Public Association of Land-Reclamation Specialists Mikalai Paliuka 220029, Minsk, Kommunisticheskaya Str., 11 (17) 2342425

Pages