Titlesort descending Head Address Phone
BEST, Saligorsk Town Non-Governmental Organization for Pets Protection Mikhail Chyzhyk 223710, Minsk region., Soligorsk, Zaslonava Str., 61
Next Stop - New Life, Republican Youth's Non-Governmental Organization Antanina Elistratava 220024, Minsk, Stebeneva Str., 20/2, room. 810 (17) 2212722 (17) 2218179
"Ecological Competence" Society, Republican Non-Governmental Organization Mikalai Tsybakou 223056, vobl.Minskaya, Minsk district, Sennitsa, Naberazhnaya Str., 59 (17) 2710883
One's Motherland, Republican Non-Governmental Organization Dzmitry Zmitrovich 220000, Minsk, Kozlov Str., 7 (029) 7549720 2846722
Time, District Children and Youth Non-Governmental Organisation Valyery Lyubagoschau 247250, Gomel region., Ragachov, Lenin Str., 64 (02339) 21314
“Afflatus” Community Fund of Sustainable Development V. Abramov 231005 Smorgon district, Grodno region, agrovillage Vishnev, Vishnёvski DRC (01592) 63344,+37529 6100395(Velcom),+37533 6031206 (МТС)
Centre for Humanitarian Initiatives, Youth Non-Governmental Organization Igar Barchanka 220123, Minsk, Gusovskogo Str., 4-606 (17) 2389091
Prasvet, Youth Non-Governmental Organization Katsyaryna Ladutska 220028, Minsk, Str. Nagorny 6B-1 (17) 2214335
Magileu Regional Organisation of the Belarusian Society of Hunters and Fishermen, Public Association Valery Louchy 22050, Mogilev, Kutsepav Str. 82 (0222) 440082
"ENDO" Magilou City Non-Governmental Organisation Andrei Pakhomenka 213206, city Chausy, Mogilev Region, Str. Lenin, 17 +375 (029) 7402189, +375 (029) 1312076
Magileu Regional Branch of the Belarusian Geographic Society, Pub;ic Association Igar Sharukha 212030, Mogilev, Pervomayskaya Str., 44 / 3-5 (0222) 229278 (029) 7409528
Minsk Regional Organisation of the Belarusian Society of Hunters and Fishermen, Public Association Aleg Myadzvedzeu 220123, Minsk, V.Horuzhey Str., 18/2 (17) 2340627
Living Partnership, International Humanitarian Foundation Galina Matiushenko 220030 Minsk, Engels Str., 34a, room 627 (17) 2276989
"Kantenant" International Academy, Non-Governmental Organization Aliaxandr Goyeu 231000, Grodno region., Smorgon, Kolasa Str., 78 (01592) 21304 8-015-92-212-04
International Non-Governmental Organisation of Human's Ecology Yury Byaspalau 220000, Minsk, Charnyshevskaga Str., 10 / A-108 (17) 2683569 2767634
Intellect, International Non-Governmental Organisation for Friendship and Cooperation Anatol Kryutsou 220030, Minsk, Krasnoarmeyskaya Str., 18 (17) 2846655

Pages